Nội quy

Thư viện trường Phổ Thông Năng Khiếu - Trái tim của trường học, là nơi kết nối quá khứ và hiện tại, truyền cảm hứng nghiên cứu và phát triển năng lực tiềm ẩn. Với sứ mệnh phục vụ văn hóa đọc, thư viện tạo ra không gian tri thức đầy tích cực. Hãy tuân thủ Nội quy Thư viện để đảm bảo sự sắp xếp và an ninh tốt nhất các em nhé!